Přeskočte navigaci

Support Information for Your Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde Air Purifier

Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

Here you can find helpful tips, guide videos, maintenance tips, user manual and more.

Register your heater air purifier

Sign up and activate your warranty for instant access to tutorial videos, user guides and more. Tailored support right in your inbox.

Beginning

Watch our step-by-step guide video to quickly start using your air purifier.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde purifier and filters

Connection of your air cleaner with heater

Follow the 3 steps below to connect your heater-enabled air purifier to the Dyson Link3 mobile app.

 • Approximate to the heater air cleaner

  Adım 2


  Bring your mobile device close to the LCD screen of your air purifier. In this way, your air purifier will be able to detect your mobile device.

 • Phone with mobile app on screen

  Adım 1


  Download the Dyson Link mobile app to your mobile device, open it and select "Add device" from the menu. Next, choose your heater-enabled air purifier.

 • Smartphone and cleaner fan

  Adım 3


  Press the Standby button on your heater air purifier to start the pairing process. Follow the on-screen instructions to complete the connection setup.

Get more out of our heater-enabled air purifier with the Dyson Link mobile app.

The Dyson Link mobile app lets you control your heater-enabled air purifier wherever you are. With the remote control, you can turn your air purifier on or off, adjust settings, change modes or monitor air quality. Download the Dyson Link mobile app now for extra features and the latest updates.

Dyson Link mobile app rated 4.4 out of 5 (average score as of November 2020)

User guide

Download the user guide for Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde.

User guide

10.6MB

Jak používat vaši čističku vzduchu

Vysvětlení ikon na LCD displeji

Ikony na LCD displeji ukazují, které znečišťující látky jsou přítomny, a informují o nich v reálném čase. Také vás informují o teplotě, vlhkosti a zbývající životnosti filtru.

 • Index kvality vnitřního ovzduší

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)


  Zobrazuje kvalitu vzduchu za posledních 12 sekund nebo za posledních 24 hodin.

 • Pevné částice PM2,5 zobrazené na displeji

  Pevné částice PM2,5


  Zobrazuje mikroskopické částice menší než 2,5 mikronu, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • Pevné částice PM10 zobrazené na displeji

  Pevné částice PM10


  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecí srsti.

 • Formaldehyd zobrazený na displeji

  Formaldehyd (HCHO)


  Zobrazuje částice formaldehydu, těkavého plynu, který se může po léta uvolňovat z podlahových krytin a nábytku v domácnosti.

 • Těkavé organické sloučeniny zobrazené na displeji

  Těkavé organické sloučeniny (VOC)


  Zobrazuje plyny uvolňované z nejrůznějších zdrojů, jako jsou aerosolové spreje a osvěžovače vzduchu. Patří mezi ně benzen, výpary uvolňované při vaření a další pachy.

 • Oxid dusičitý zobrazený na displeji

  Oxid dusičitý (NO2)


  Zobrazuje oxidační plyny, jako NO2, uvolňované při spalování. Zahrnuje cigaretový kouř, emise z automobilů, svíčky a plynové sporáky.

 • Životnost filtru zobrazená na displeji

  Životnost filtru


  Ukazuje, jaká je zbývající životnost kombinovaného HEPA + karbonového filtru. Takže budete vědět, kdy je třeba jej vyměnit.

Vysvětlení úrovní znečišťujících látek

Pokud určitá znečišťující látka způsobí pokles kvality ovzduší, objeví se na LCD displeji příslušná ikona. V tomto případě, PM10. Barevný pruh na levé straně obrazovky ukazuje, jaké množství znečišťující látky je přítomno, a bude se průběžně aktualizovat, jak je vzduch čištěn.

 • Dobrá úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Dobrá úroveň


  Když je zvýrazněna žlutá část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje střední úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi dobrá

  Velmi dobrá


  Když je zvýrazněna zelená část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje velmi nízkou úroveň dané znečišťující látky.

 • Špatná úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Špatná úroveň


  Když je zvýrazněna oranžová část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi špatná úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Velmi špatná úroveň


  Když je zvýrazněna červená část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje velmi vysokou úroveň dané znečišťující látky.

Použití aplikace Dyson Link

 • Nastavení časového plánu v aplikaci

  Nastavte si časový plán


  V aplikaci naleznete údaje o kvalitě ovzduší v reálném čase, ale také historické údaje, ať jste kdekoli. Také si zde můžete nastavit časový 7denní plán provozu čističky vzduchu.

 • Ovládací prvky aplikace

  Bezprostřední ovládání


  Základní ovládací prvky jsou nyní okamžitě přístupné na domovské obrazovce, včetně rychlosti ventilátoru, teploty a napájení.

 • Nápověda k aplikaci

  Pomoc na dosah ruky

  Nejste si jisti, co jsou NO2 nebo VOC? Okamžité odpovědi na otázky týkající se kvality vzduchu najdete v nápovědě naší aplikace.

Control by voice command. All you have to do is ask.

Control your Dyson air purifier with your voice.¹

 • Amazon Alexa


  To control your Dyson Air Purifier, ask Alexa to activate the Dyson skill.

 • Google Home


  Just saying "Hey Google" and you can control all your air purifiers connected to the app with the Google Assistant.

 • Siri Shortcuts


  You can control your Dyson machines connected to Siri Shortcuts with your voice from your Apple device.Try using the following voice commands:

When you connect your Dyson air purifier to smart assistants, you can
try to issue these commands:

"Alexa, turn on the air purifier."
"Hey Google, turn up the temperature"
"Hey Siri, turn on Auto mode."

Maintaining your heater air cleaner

For the best air cleaning performance, we recommend replacing the HEPA+Carbon filter every 12 months. The catalytic filter does not require replacement.

filtre görseli

Frequently Asked Questions

Increasing the airflow will create a cooling effect with fresh air. Therefore, as the air temperature changes, it may be beneficial to change the speed setting of your heater-enabled air cleaner. In summer, use speed settings 4-10 for your personalized cooling needs. In colder periods, activate the diffusion mode. In this mode, the air is distributed from the rear of the machine to prevent unwanted coolness.

If the LCD screen light of your heater air purifier bothers you, you can activate Night mode using your remote or the Dyson Link mobile app. A small moon icon indicates your heater air purifier is on. The main screen turns off after 10 seconds to avoid interrupting your sleep.

When Auto mode is activated, AUTO appears on the LCD screen of your air cleaner with heater. While your machine is cleaning the air, AUTO appears in white. When the air in the room is cleaned, the color changes to green and your air cleaner with heater will be idle until the pollutant level in the air rises.

The Auto mode of your heater-enabled air cleaner is designed to manage the air quality in your home without you having to control the machine - so your machine will only run when it's needed. If you or anyone in your household has allergies or respiratory diseases, we strongly recommend that you use your machine in Auto mode.

Your heater air cleaner is designed to clean the air of a single room. That's why we recommend using your air purifier in a room where you spend most of your time. When positioning the machine, ensure that there is a clearance of at least 1 meter around the machine so that air can circulate effectively.

Your heater-enabled air cleaner works most efficiently in a closed environment – opening the windows allows more pollutants to enter the air in your home, which means your machine will have to run longer.

Based on 12 hours of use per day, the HEPA+Carbon filter should be replaced every 12 months. The catalytic filter is permanent, it does not need to be changed.

Nakupujte přímo od těch, kteří se podílí na vývoji.