Přeskočte navigaci

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky prodeje na webu Dyson.cz

Tato stránka společně s dokumenty, které jsou na ní výslovně uvedeny, uvádí informace o nás a smluvních podmínkách (podmínky), podle kterých vám prodáváme kterýkoli z výrobků (výrobky) uvedených na našich webových stránkách (naše stránky).

Tyto smluvní podmínky platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi námi při prodeji našich výrobků (smlouva). Než objednáte jakýkoli výrobek z našich stránek, pozorně si tyto podmínky přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte. Vezměte na vědomí, že objednáním našich výrobků souhlasíte, že budete vázáni těmito podmínkami a dalšími dokumenty, které jsou v nich výslovně uvedeny.

Než budete moci zadat objednávku, budete požádáni, abyste potvrdili, že tyto podmínky přijímáte. Pokud přijetí těchto podmínek odmítnete, nebudete moci z našich stránek objednat žádné výrobky. Tyto podmínky byste si měli vytisknout nebo je uložit ve svém počítači pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat.

  • 1. Informace o nás

1.1 Provozujeme stránky www.dyson.cz. Jsme Dyson Technology BV, společnost registrovaná v Nizozemsku pod číslem 1011 se sídlem zapsaným na adrese De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nizozemsko, což je také hlavní obchodní adresa naší firmy.

1.2 Pokud nás chcete kontaktovat, navštivte naši stránku Kontaktujte nás.

2. Naše výrobky a používání našich stránek

2.1 Obrázky výrobků na stránkách jsou pouze ilustrativní. Přestože se maximálně snažíme o to, aby byly barvy zobrazeny přesně, nelze zaručit, že barvy obrazovky vašeho počítače přesně zobrazí barvy našich výrobků. Výrobky se mohou od těchto obrázků mírně lišit.

2.2 Přestože jsme vynaložili maximální úsilí, aby vše bylo co nejpřesnější, veškeré údaje o velikostech, objemech, rozměrech a měřeních uvedené na našich stránkách mají toleranci odchylky o 2 %.

2.3 Balení výrobků se od balení vyobrazených na našich stránkách mohou lišit.

2.4 Veškeré prezentace výrobků na našich stránkách jsou informativní a my nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu na toto zboží, dokud jeho prodej písemně nepotvrdíme, tak jak je uvedeno v článku 6.3, prostřednictvím potvrzení o expedici. Všechny výrobky na našich stránkách podléhají aktuální dostupnosti. Pokud vámi objednaný výrobek není k dispozici, e-mailem vám dáme vědět co nejdříve a vaši objednávku nezpracujeme. V tomto ohledu neplatí článek 1732(2) občanského zákoníku.

2.5. Tato stránka je určena k prodeji výrobků koncovým zákazníkům, kteří jsou dle příslušného zákona soukromou osobou. Prostřednictvím stránek Dyson.cz lze provádět pouze tento typ nákupu. Firmy s registrací k DPH nebo jednotlivci (v rámci profesionální činnosti) nemohou prostřednictvím stránek Dyson.cz výrobky Dyson nakupovat.

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si je, obsahují důležité informace, které se vás osobně týkají.

4. Práva na ochranu spotřebitele

Následující článek č. 4 se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem.

4.1 Pokud jste spotřebitelem, můžete výrobky z našich stránek nakupovat pouze v případě, že jste dovršili věku 18 let.

4.2 Jako spotřebitel máte zákonná práva v souvislosti s výrobky, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu. Žádné z těchto podmínek tato vaše práva neomezují. Souhrn nejdůležitějších zákonných práv je uveden v článku 4.3 níže.

4.3 Společnost Dyson Limited je jako prodejce odpovědná za vadné výrobky. Zákonem daná záruka platí po dobu 2 let od dodání výrobků.

V případě vady, kterou lze opravit, můžete požádat o včasné a řádné odstranění vady bezplatně. Vadu jsme povinni opravit bez prodlení.

Pokud namísto opravy vady požádáte o výměnu výrobku, nebo pokud se vada týká pouze části výrobku, můžete požádat o výměnu takové části, pokud tím společnosti Dyson nevzniknou nepřiměřené náklady úměrně k ceně výrobku nebo závažnosti vady.

Vadný výrobek také můžeme namísto opravy vady vyměnit, pokud vám to nezpůsobí vážné potíže.

Pokud má výrobek vadu, kterou nelze opravit a která brání řádnému používání výrobku jako výrobku bez vady, můžete požádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy. Stejná práva máte i pokud lze vadu opravit, ale výrobek nelze řádně používat z důvodu opětovného výskytu vady po opravě nebo z důvodu vysokého počtu vad.

Pokud má výrobek jiné vady, které nelze opravit, máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku.

5. Sjednání smlouvy

5.1 Náš proces objednávky vám umožňuje před odesláním objednávky k nám zkontrolovat a opravit veškeré chyby. Přečtěte si a zkontrolujte svou objednávku na každé stránce procesu objednávky.

5.2 Po zadání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku přijali. Avšak vezměte prosím na vědomí, že to neznamená přijetí vaší objednávky. Přijetí objednávky z naší strany bude provedeno tak, jak je popsáno v článku 5.3 uvedeném níže.

5.3 Přijetí objednávky z naší strany vám potvrdíme zasláním e-mailu s potvrzením, že výrobky byly expedovány (potvrzení expedice). Smlouva bude sjednána až tehdy, kdy vám odešleme potvrzení expedice.

5.4 Pokud vám výrobek nebudeme schopni dodat, protože výrobek například není skladem nebo již není k dispozici, nebo z důvodu chybně uvedené ceny na našich stránkách, jak je uvedeno v článku 9.5 níže, upozorníme vás na to e-mailem a vaši objednávku nezpracujeme. Pokud jste již za výrobky zaplatili, neprodleně vám vrátíme celou částku zpět.

5.5 Souhlasíte, že ke sjednání smlouvy použijete prostředek komunikace na dálku. Náklady, které vám vzniknou použitím prostředku komunikace na dálku v souvislosti se sjednáním smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) nesete vy a tyto náklady se nebudou odlišovat od základní sazby.

6. Právo spotřebitele na vrácení výrobku a peněz

Článek 6 se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

6.1 Pokud jste spotřebitelem, máte během doby stanovené v níže uvedeném článku 6.3 právo smlouvu zrušit. To znamená, že pokud si během této doby nákup rozmyslíte nebo se z nějakého jiného důvodu rozhodnete, že si výrobek nechcete ponechat, můžete nám oznámit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze.

6.2 Vaše právo na odstoupení od smlouvy začíná datem potvrzení expedice, tedy datem uzavření smlouvy. Pokud vám již výrobky byly dodány, můžete v průběhu následujících 14 dní od smlouvy odstoupit. Tato lhůta začíná dnem, kdy výrobky obdržíte. V případě, že předmětem smlouvy je více výrobků, které jste objednali v jedné objednávce a jsou dodávány jednotlivě, období 14 dní se bude počítat ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, nikoli však dopravce, získali do fyzického vlastnictví poslední z výrobků. V případě, že předmětem smlouvy je doručení výrobku, který se skládá z více částí nebo kusů, období 14 dní se bude počítat ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, nikoli však dopravce, získali do fyzického vlastnictví poslední část nebo kus.

Navíc dle stornovacích podmínek společnosti Dyson dobrovolně prodlužujeme období pro odstoupení od smlouvy na 30 dní, počínaje dnem, kdy výrobky obdržíte.

6.3 Chcete-li odstoupit od smlouvy, kontaktujte nás prostřednictvím konverzace přes WhatsApp (nebo telefonicky na čísle: +420 800 040 467) nebo nám zašlete dopis na adresu: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko. Můžete také použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici zde.

Kopii odstoupení od smlouvy si můžete uložit pro vlastní potřebu. Vaše odstoupení od smlouvy platí od data, kdy nás z tohoto důvodu kontaktujete.

6.4 Pokud své právo na odstoupení od smlouvy uplatníte, vrátíme vám plnou částku z ceny, kterou jste zaplatili za výrobky a veškeré související poplatky za doručení. Peníze vám vrátíme v nejkratším možném termínu a v každém případě:

a) do 14 dní ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit;
 
 b) avšak pokud došlo k dodání jakéhokoli zboží, ne dříve, než toto zboží vrátíte, nebo poskytnete důkaz, že jste nám je zaslali.

6.5 Vrácení zboží
Pro vrácení zboží prosím použijte předplacený štítek pro vrácení, který jste obdrželi spolu s objednávkou. Výrobek můžete vrátit tak, že jej odevzdáte na kterémkoliv 
sběrném místě DHL.
 
 6.6 Vrácení nástavců a příslušenství
 Výrobky nám musíte vrátit do 14 kalendářních dní ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Je potřeba, abyste si pro vlastní potřebu uschovali doklad o jeho odeslání. Z ekologických, zdravotních a bezpečnostních důvodů byste se měli vždy snažit vrátit zboží v původním obalu. Pokud zboží adekvátně nezabalíte, abyste předešli jeho poškození během přepravy nebo pokud v důsledku manipulace se zbožím jiným způsobem, než vyžaduje jeho povaha, charakter a funkce, dojde ke snížení hodnoty tohoto zboží, můžeme z důvodu snížení jeho hodnoty požadovat kompenzaci škody nebo snížit částku, která vám bude vrácena. V případě přijetí nepoškozeného zboží vrátíme plnou částku kupní ceny na vaši platební kartu nebo způsobem, který jste k zaplacení zboží původně použili. Adresa pro vrácení zboží je: Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Hamburger Straße 40, 47229 Duisburg, Germany. Společnost Dyson vám poskytne instrukce, jak můžete zboží vrátit.

6.7 Podrobné informace o vašem právu na odstoupení od smlouvy a vysvětlení, jak jej můžete uplatnit, vám budou poskytnuty při potvrzení expedice.

6.8 Chcete-li získat plnou výši refundace, musíte vrátit veškeré zboží, které jste obdrželi jako součást zakoupeného výrobku, který chcete vrátit, včetně veškerého příslušenství, doplňků nebo dárků k nákupu, které byly dodány s výrobkem.

7. Doručení

7.1 Výrobky zakoupené prostřednictvím webových stránek Dyson.cz budou doručeny pouze na doručovací adresy nacházející se na území České republiky.

7.2 Vaše objednávka bude vyřízena do odhadovaného data doručení (a časovém úseku, v určitých případech) stanoveného v potvrzení expedice, pokud nedojde k událostem, nad kterými nemáme kontrolu. To je obvykle 48 - 72 hodin (2-3 pracovní dny), pokud svou objednávku zadáte do 14.00 středoevropského času. Pokud z důvodu událostí, nad kterými nemáme kontrolu, nebudeme moci objednávku do odhadovaného data doručit, sdělíme vám nové odhadované datum doručení.

7.3 Doručení bude dokončeno doručením výrobků na vámi uvedenou adresu.

7.4 Po doručení již za výrobky ručíte vy sami.

7.5 Vlastníkem výrobků se stáváte poté, co obdržíme celou platbu, včetně všech poplatků za doručení.

7.6 Pokud jste požádali o recyklaci původního přístroje, zajistěte, aby byl vhodně zabalen k vyzvednutí a dodržujte všechny uvedené pokyny k přepravě. Jakmile bude váš přístroj vyzvednut k recyklaci, nebudeme schopni vám jej vrátit.

8. Náklady na doručení

8.1 Doručení výrobků zakoupených na webu Dyson.cz je zdarma.

9. Cena

9.1 Ceny výrobků jsou uvedeny na našich stránkách. Snažíme se zajistit, aby ceny výrobků byly v okamžik zveřejnění správné. Pokud však najdete v cenách výrobků, které jste si objednali, chybu, v článku 9.5 je uvedeno, co se v takovém případě stane.

9.2 Ceny našich výrobků se mohou čas od času změnit, ale změny nebudou mít vliv na žádné objednávky, které jsme potvrdili potvrzením o expedici.

9.3 Cena výrobku zahrnuje DPH v příslušné sazbě, která v daný okamžik platí v České republice. 

9.4 Cena výrobku nezahrnuje žádné poplatky za doručení, pokud jsou uplatněny.

9.5 Na našich stránkách je uveden vysoký počet výrobků. Vždy je možné, že i přes přiměřené úsilí může být u některých výrobků uvedena nesprávná cena. Pokud v cenách výrobků objevíme nějakou zjevnou chybu, upozorníme vás na ni a dáme vám možnost zakoupit výrobek za správnou cenu nebo objednávku stornovat. Vaši objednávku nezpracujeme, dokud od vás nebudeme mít pokyny. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat pomocí kontaktních údajů, které jste uvedli v procesu zadání objednávky, budeme objednávku považovat za zrušenou a písemně vás o tom vyrozumíme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je v cenách chyba, která je zjevná a nepochybná, a bylo přiměřeně možné tuto chybu rozpoznat, nejsme vám výrobek za nesprávně uvedenou (nižší) cenu povinni poskytnout.

10. Platba a předobjednávky

10.1 Platbu je nutné provést jedním z následujících způsobů: kartami Mastercard, Visa, Maestro, Diners Club nebo American Express. Platbu za výrobky a příslušné poplatky za doručení je nutné provést předem. V tomto ohledu neplatí článek 2119(1) občanského zákoníku.

10.2 Nevyžadujeme od vás zálohu ani jinou podobnou platbu. To nemá vliv na ustanovení článku 10.1 těchto podmínek týkající se povinností uhradit kupní cenu předem.

11. Naše závazky

Článek 11 se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

11.1 Výrobky dodáváme pouze k použití v domácnosti nebo k soukromým účelům. Souhlasíte, že výrobek nebudete používat k žádným obchodním či firemním účelům nebo k dalšímu prodeji a my neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku, ztrátu zakázky, narušení podnikatelské činnosti nebo ztrátu obchodní příležitosti.

12. Práva vyplývající z nedostatečné shody nebo vadných výrobků.

Článek 12 se na vás vztahuje pouze, pokud jste spotřebitelem.

12.1 Naše vzájemná práva a povinnosti, zejména pokud jde o práva vyplývající z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitelů).

12.2 Odpovídáme za to, že výrobky nebudou mít při přijetí žádné vady. 

12.3 V případě, že se vada vyskytne během jednoho roku od dodání výrobku, výrobek je považován za vadný v okamžik dodání, kromě případů, kdy to vylučuje povaha výrobku nebo vady. Pokud jste nás o vadě řádně informovali, časové období, kdy nemůžete vadný výrobek používat, se do této doby nezapočítává.

12.4 Svá práva vyplývající z vady výrobku jste oprávněni uplatnit do dvou let od dodání výrobku. 

12.5 Práva vyplývající z nedostatečného plnění nejste oprávněni uplatnit, pokud jste vadu způsobili vy sami. Opotřebení způsobené běžným používáním nebo opotřebení odpovídající míře předchozího užívání použitých výrobků není považováno za vadu. V případě koupě použitého výrobku se časové období uvedené v článku 12.4 zkracuje na jeden rok.

12.6 Naší povinností je vystavit vám potvrzení o datu a způsobu řešení reklamace, včetně potvrzení opravy a doby trvání opravy, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje také na další osoby pověřené provedením opravy.

12.7 Pokud má výrobek vadu, můžete požadovat její odstranění. Můžete si vybrat, zda požádáte o dodání nového výrobku bez vady nebo o opravu výrobku. To se však netýká případů, kdy odstranění vady není možné nebo je v porovnání s ostatními možnostmi nepřiměřeně nákladné.

12.8 Odstranění vady můžeme odmítnout, pokud je nelze provést nebo by to bylo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na závažnost vady a hodnotu, jakou by měl výrobek bez vady.

12.9 Výrobek k odstranění vady převezmeme na naše náklady.

13. Události mimo naši kontrolu

13.1 Neneseme odpovědnost za nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících z této smlouvy způsobené událostmi, nad kterými nemáme kontrolu. Události mimo naši kontrolu jsou definovány v článku 13.2.

13.2 Událostmi, nad kterými nemáme kontrolu, se rozumí jakékoli činy nebo události mimo naši přiměřenou kontrolu, zahrnující mimo jiné stávky, výluky nebo jiné průmyslové činnosti třetích stran, občanské nepokoje, teroristické útoky nebo hrozby teroristickým útokem, války (vyhlášené i nevyhlášené) či hrozby příprav na válku, požáry, výbuchy, bouřky, záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy či jiné přírodní katastrofy, nebo selhání veřejných či soukromých telekomunikačních sítí nebo znemožnění použití lodní, letecké či motorové přepravy nebo jiných druhů veřejné či soukromé dopravy.

13.3 V případě události mimo naši kontrolu, jež má vliv na plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy:

    1. vás budeme neprodleně kontaktovat, abychom vás upozornili, zatímco
    2. naše závazky vyplývající ze smlouvy budou pozastaveny a termín plnění našich závazků bude prodloužen o dobu trvání události, nad kterou nemáme kontrolu. V případech, kdy událost, nad kterou nemáme kontrolu, ovlivňuje doručení výrobků k vám, stanovíme nové datum doručení, až událost mimo naši kontrolu pomine.

14. Vzájemná komunikace

14.1 Pokud v těchto podmínkách uvádíme termín „písemně“, rozumí se tím e-mailem.

14.2 Pokud jste spotřebitel:

    1. a přejete si v souladu se svým zákonným právem odstoupit od smlouvy, jak je uvedeno v článku 6, můžete nás kontaktovat podle ustanovení článku 6.3. 
    2. Pokud nás z jiného důvodu chcete kontaktovat písemně, můžete nám napsat přes aplikaci WhatsApp nebo prostřednictvím odeslání předplacené poštovní zásilky na adresu Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Netherlands. Také můžete telefonicky kontaktovat náš tým zákaznické podpory.

14.3 Pokud jsme nuceni vás kontaktovat nebo vám cokoli oznámit písemně, učiníme tak e-mailem nebo poštovní zásilkou na adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

15. Další důležité podmínky

15.1 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy můžeme přenést na jinou právnickou či fyzickou osobu, pod podmínkou, že nedojde k omezení záruk vůči vám.

15.2 Vy můžete převést svá práva nebo závazky vyplývající z těchto smluvních podmínek na jinou osobu pouze v případě, že vám k tomu poskytneme písemný souhlas.

15.3 Tato smlouva je uzavřená mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá žádná práva vymáhat splnění jakékoli z podmínek této smlouvy.

15.4 Každý z odstavců těchto podmínek platí samostatně. Pokud jakýkoli soud či příslušný orgán rozhodne, že kterákoli z uvedených podmínek je nezákonná či nevymahatelná, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

15.5 V případě, že nebudeme trvat na plnění vašich povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek, nebo nebudeme vůči vám uplatňovat svá práva, nebo pokud se v tomto ohledu opozdíme, neznamená to, že jsme se našich práv vůči vám zřekli a také to neznamená, že své povinnosti nemusíte splnit. Pokud se plnění z vaší strany zřekneme, učiníme tak pouze písemně a neznamená to, že automaticky upouštíme od jakéhokoli pozdějšího plnění závazků z vaší strany.

15.6 Pokud jste spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí českými zákony. To znamená, že smlouva o koupi výrobků prostřednictvím našich stránek a veškeré spory či nároky ze smlouvy vyplývající, nebo vzniklé v její souvislosti, se budou řídit českými zákony. Vy i my jsme se společně shodli na tom, že soudy České republiky budou mít budou mít nevýlučnou soudní pravomoc; toto ustanovení vám nebrání podat stížnost v jiné jurisdikci, pokud to příslušné zákony umožňují. 

15.7 Česká obchodní inspekce, se zapsaným sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, je kompetentní k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy. Českou obchodní inspekci můžete kontaktovat také v případě, že na nás chcete podat stížnost v souvislosti se smlouvou nebo těmito smluvními podmínkami.

15.8 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se zapsaným sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 a pozměňujícího nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

15.9 Pokud jste podnikatelský subjekt, smlouva a veškeré spory nebo nároky z ní vyplývající nebo vzniklé v souvislosti s ní či jejím předmětem nebo jejím sjednáním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky.

15.10 Pokud jste podnikatelský subjekt, my i vy (jako obě smluvní strany) bez možnosti odvolání souhlasíme, že výhradní soudní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s ní či jejím předmětem nebo jejím sjednáním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) mají soudy České republiky.

16. Podrobné informace k záruce 

16.1 Na všechny přístroje Dyson v plné velikosti se vztahuje dvouletá obchodní záruka (platí smluvní podmínky). Tato záruka je nabízena bezplatně a v případě nesouladu nebo rozporu nemá vliv na vaše zákonná práva.

16.2 Podrobné informace o záruce Dyson naleznete zde.

16. Podrobné informace k záruce 

17. Podmínky záruky nejlepší ceny

Pokud do 7 dnů od zakoupení výrobku (s výjimkou příslušenství a náhradních dílů) na Dyson.cz najdete stejný model za nižší cenu na některém z kvalifikovaných internetových obchodů, vrátíme vám rozdíl. Stačí zahájit konverzaci přes WhatsApp, použít živý chat s naším zákaznickým servisem, nebo kontaktovat servis na čísle +420 800 040 467.

17.1 Příslušný výrobek musí být totožný model se stejným modelovým číslem jako výrobek nabízený na Dyson.cz a musí být skladem u jednoho z kvalifikovaných prodejců uvedených níže.

17.2 Naše záruka nejnižší ceny platí do 7 dnů od nákupu.

17.3 Doklad o inzerované ceně u některého z kvalifikovaných českých prodejců je vždy vyžadován a musí být předložen našemu zákaznickému servisu.

17.4 Srovnávaná cena musí zahrnovat všechny daně, náklady na dopravu a balení.

17.5 Mezi kvalifikované  prodejce patří Alza.cz a Datart.cz.

17.6 Záruka nejlepší ceny se nevztahuje na případy, kdy byl váš nákup součástí akce s příslušenstvím zdarma nabo součástí balíčku, nebo pokud jste na produkt obdrželi exkluzivní slevy, např. pro zaměstnance/studenty apod.

17.7 Vrácení peněz provede náš zákaznický servis v průběhu měsíce následujícího po nákupu.

17.8 Výrobek kvalifikovaného prodejce pro porovnání ceny musí být nový a v původním obalu. Záruka se nevztahuje na případy, kdy je výrobek renovovaný, repasovaný, použitý, poškozený, vrácený, v otevřené krabici nebo se jedná o předváděcí produkt.

17.9 Vyhrazujeme si právo odmítnout dorovnání ceny, pokud existuje podezření na podvod, nesprávné stanovení ceny, např. v důsledku překlepu nebo neoprávněné činnosti prodejce.