Přeskočte navigaci

Záruční podmínky

Kdo je ručitelem?

Dyson Technology B.V., se sídle De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nizozemsko.


Na co se vztahuje záruka Dyson?

Záruka společnosti Dyson je komerční záruka poskytovaná zdarma s nákupem vašeho výrobku, která se vztahuje na opravu nebo výměnu (podle uvážení společnosti Dyson), pokud se zařízení Dyson během záruční doby porouchá z důvodu vadného materiálu nebo zpracování. 

V případě, že některý z dílů není skladem (např. určité barevné varianty); Dyson vymění daný díl za nový ve funkčním stavu.


Na co se nevztahuje záruka Dyson?

Spotřebiče Dyson jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly trvale vysoký výkon pro vnitřní použití. Pokud je přístroj Dyson používán k určenému účelu a během záruční doby dojde k jeho poruše, je naší povinností jej opravit nebo vyměnit. 

Nicméně mohou nastat i případy, kdy se záruka společnosti Dyson nevztahuje na opravu nebo výměnu zařízení. Tyto případy jsou uvedeny níže a upozorňujeme na ně:

 • Běžné opotřebení, včetně časem opotřebitelných dílů (např. pojistka, řemen, kartáčová lišta, baterie, filtry atd.).
 • Náhodné poškození.
 • Poruchy způsobené zdroji napětí, které neodpovídají hodnotám uvedeným na štítku výrobku.
 • Poškození způsobené neprovedením doporučené údržby zařízení.
 • Odstranění zablokování. Pokud je zařízení Dyson ucpané, podrobnosti o jeho opravě naleznete v návodu k obsluze Dyson. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit na linku zákaznické podpory na bezplatném telefonním čísle 800 040 467. Odborník společnosti Dyson vám poradí, co máte dělat.
 • Poškození z vnějších zdrojů, jako je přeprava, počasí, výpadek proudu nebo přepětí.
 • Poruchy, které společnost Dyson nemůže ovlivnit.
 • Závady způsobené:
  • Používání přístroje k jinému než určenému účelu, bez údržby nebo nedbalé používání;
  • vysavač není používán v souladu s návodem k obsluze Dyson;
  • používání přístroje Dyson jinak než pro běžné použití výrobku v domácnosti v zemi, kde byl zakoupen;
  • používání dílů, které nebyly smontovány nebo nainstalovány v souladu s pokyny společnosti Dyson;
  • používání dílů a příslušenství, které nejsou originálními díly Dyson;
  • nesprávná montáž nebo instalace (kromě těch, které provedla společnost Dyson);
  • opravy nebo úpravy provedené jinými osobami než společností Dyson nebo jejími autorizovanými zástupci.

Pokud mýte jakékoli pochybnosti o tom, na co se záruka Dyson vztahuje, kontaktujte nás.


Jak uplatnit reklamaci v rámci záruky Dyson?

Pokud u nás váš výrobek zatím není registrován, učiňte tak podle pokynů na adrese: Registrace přístroje Dyson 

Chcete-li požádat o uplatnění záruky Dyson na svůj výrobek, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím některého z uvedených kanálů v části Servis a podpora | Dyson.cz  

Aby bylo možné provést opravdu nebo výměnu v rámci záruky Dyson, jste povinni před provedením reklamace předložit doklad o dodání/nákupu. Upozorňujeme, že be z tohoto dokladu bude jakákoliv práce zpoplatněna.


Kdy začíná platit záruka Dyson a jak dlouho trvá?

Záruka je platná od data zakoupení zařízení Dyson a dobrá jejího trvání je následovná:


2 roky záruka na:

 • Akumulátorové vysavače
 • Ventilátory a ohřívače
 • Čističky a zvlhčovače vzduchu
 • Vysoušeče vlasů
 • Stylery na vlasy
 • Žehličky na vlasy


1 rok záruka na:

 • Příslušenství 


Kde platí záruka Dyson?

Pokud je výrobek prodán v rámci EU nebo Spojeného království, záruka Dyson je platná pouze tehdy, (i) pokud je výrobek používán v zemi, ve které byl prodán, nebo (ii) pokud je stroj používán v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku nebo Spojeném království a v příslušné zemi je prodáván stejný model výrobku se stejným napětím. 

Pokud výrobek odvezete do zahraničí, může být záruka neplatná. Budeme se vám však v dané zemi snažit pomoci. 


Je záruka Dyson přenosná? 

Záruka Dyson je přenosná spolu s výrobkem Dyson za předpokladu, že bude předložen originální doklad o koupi od oprávněného prodejce Dyson produktů.