Dyson Pure Hot+Cool™

Automaticky odstraňuje plynné škodliviny a 99,95 % částic již od velikosti 0,1 mikrometru.

Podívejte se na filtr čističky vzduchu Dyson.

Čistý vzduch

HEPA filtr z borokřemičitého skla

Převážná část HEPA filtru je tvořena 6 metry 333x přeloženého borokřemičitého mikrovlákna H-13. Filtr odstraní 99,95 % částic všech velikostí již od 0,1 mikrometru.

Aktivní uhlíkový filtr

Hustá vrstva grafitových krystalů zachycuje těkavé organické sloučeniny, zápachy a domácí výpary.

Grafit impregnovaný tris (hydroxymethyl) aminometan

Tato organická sloučenina zvyšuje schopnost filtru zachycovat potenciálně škodlivé plyny, jako je například formaldehyd.

Č Á S T I C E

P L Y N Y

Free delivery

Doprava zdarma

2 year guarantee

Záruka 2 roky

Dyson HEPA filtration efficiency test.

Technologie Air Multiplier™

Projekce s dlouhým dosahem.

Keramické PTC desky

Nikdy nepřesáhnou teplotu 200 °C. Již žádné obavy ze zápachu spáleniny.

Čistý vzduch

Vzduchové uzávěry

V rozptýleném režimu je proud vzduchu nasměrován do obou štěrbin, nebo se druhá štěrbina uzavře a zařízení přejde do směrového režimu.

Aerodynamický difuzér

Rozdělí vzduch do řízených proudů a zajistí tak efektivnější průchod vzduchu do vzduchového prstence.

Rotor se smíšeným prouděním vzduchu

Kombinace technologií používaných v turbodmychadlech a proudových motorech generuje silný proud vzduchu.

Akusticky upravený motor

Kryt motoru je upravený tak, aby minimalizoval vibrace způsobující hluk.

Bezkartáčový stejnosměrný motor

Energeticky účinný motor s výkonným sáním vzduchu. Na rozdíl od střídavých motorů neuvolňuje do prostředí uhlíkový prach.

Aktivní uhlíkový filtr

Hustá vrstva grafitových krystalů zachycuje těkavé organické sloučeniny, zápachy a domácí výpary.

360° skleněný HEPA filtr

Převážná část HEPA filtru je tvořena 6 metry 333x přeloženého borokřemičitého mikrovlákna H-13.

LED displej

Zobrazuje aktivní nastavení a životnost filtru. Při použití v noci jej lze deaktivovat.

Senzory těkavých látek a volných částic

Integrované senzory sledují proudění vzduchu a zjišťují výskyt plynů a volných částic.

Nízko položené těžiště

Motor uložený ve spodní části přístroje zvyšuje stabilitu.

Technologie Jet Focus

Rychlé a rovnoměrné vytápění místnosti a výkonné osobní chlazení.

Osobní režim

Pročišťovaný vzduch prochází 2,5mm štěrbinou přes šikmou plochu ve tvaru křídla. Proud vzduchu pak protéká přes směrovou plochu, která zajišťuje projekci silného proudu vzduchu směrem k uživateli.

Rozptýlený režim

Proud vzduchu je uvolňován druhou, tzv. sekundární štěrbinou. Jakmile se oba proudy vzduchu setkají, jsou vedeny přes 45° vzduchový projektor, který vytváří silný, široký proud vzduchu.

Další:

Sekce majitelů

Automaticky odstraňuje plynné škodliviny a 99,95 % alergenů a nečistot již od velikosti 0,1 mikrometru.1

;