Odpovědné získávání zdrojů

Přebíráme odpovědnost

Za rýsovacím prknem

Dodavatelské řetězce jsou složité, a ani náš není výjimkou. Aby z našich výrobních linek mohlo každý týden vyjíždět více než 260 000 hotových přístrojů, spolupracujeme s několika stovkami dodavatelů po celém světě.

Společnost Dyson a její dodavatelé jsou odpovědní za dopady svých činností na životní prostředí, a za lidi, kteří se podílí na výrobě přístrojů a součástek Dyson. Náš závazek v této oblasti je dlouhodobý a nepřetržitý – protože vždy bude existovat lepší způsob, jak věci dělat.

Za rýsovacím prknem

Jsme nároční a motivovaní

Chceme spolupracovat pouze s dodavateli, kteří sdílí naši touhu věci vylepšovat. Očekáváme od nich, že budou splňovat mezinárodní standardy ohledně zdraví a bezpečnosti, pracovních podmínek a životního prostředí.

Naši dodavatelé pracují v souladu s etickým a environmentálním kodexem chování, který pokrývá celou řadu oblastí, včetně pracovní doby, svobody sdružování, monitorování dopadů na životní prostředí a spravedlivé disciplinární praxe.

Jsme nároční a motivovaní

Jak tento cíl realizujeme

Náš interní tým společenské odpovědnosti firmy spolupracuje s dodavateli, aby zajistil dodržování kodexu prostřednictvím hodnocení na dálku, auditů a návštěv provozoven. Pokud některý dodavatel nesplňuje naše standardy, hledáme jiného, který je splňovat bude.

Naše prohlášení podle zákona Spojeného království o moderním otroctví z roku 2015 podrobněji popisuje naše činnosti v oblasti odpovědného získávání zdrojů.

Jak tento cíl realizujeme

Integrovaná bezpečnost

Každá součástka přístrojů Dyson musí splňovat požadavky evropské směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních (RoHS). Společnost Dyson rovněž dodržuje evropské nařízení REACH o registraci chemických látek.

Další

Budoucnost techniky

Kontaktovat nás je jednoduché.

Zavolejte nám.
491 512 010
Napište nám