Skip navigation

Zachytává prach, alergeny a virus H1N1⁸. Přesně detekuje a likviduje formaldehyd.¹

Zachytává 99,95 % znečišťujících částic již od 0,1 mikronu2

Pročistí a osvěží vzduch v celé místnosti3

Plně utěsněná dle standardu HEPA H13

Dyson purifier cool formaldehyde in a bedroom

Čistí vzduch v celé místnosti a osvěží vás proudem vyčištěného vzduchu

Pouze čističky vzduchu Dyson disponují technologií Air Multiplier™, která která pohltí vzdálené zněčišťující látky a zajišťuje distribuci vyčištěného vzduch po celé místnosti.3

Dyson purifier cool formaldehyde purifying a large living space

Čističky vzduchu jsou testovány za hranice standardů

Naše čističky testujeme v místnosti o velikosti 81 m³ s devíti sensory, které nepřetržitě měří kvalitu vzduchu. Někteří výrobci však pro testování používají malé místnosti o velikosti 28,5 m³ a pouze jeden sensor a přídavný ventilátor pro zrychlení cirkulace vzduchu.

Dyson testování v uzavřeném prostoru

Testujeme nad rámec průmyslového standardu. Pro skutečné životní prostory.

Naše čističky testujeme v místnosti o velikosti 81 m³ s pomocí 9 senzorů , které nepřetržitě měří kvalitu vzduchu. Někteří výrobci však pro testování používají malé místnosti o velikosti 28,5 m³ a pouze 1 sensor a přídavný ventilátor pro zrychlení cirkulace vzduchu.

 • Místnost 28.5m³

  Test v místnosti o skutečné velikosti 28,5 m3

  Dva další ventilátory zvyšují cirkulaci. Pouze 1 senzor měří kvalitu vzduchu.

 • Místnost 81m³

  Dyson test POLAR jde dále k měření čištění v místnosti o skutečné velikosti 81 m3

  Žádné další ventilátory. 9 různých senzorů pro rovnoměrné rozložení měření kvality vzduchu v místnosti.

Znečištění ovzduší není problém jen venku. Je to problém i uvnitř.

Od pylů rostlin, výparů z vaření až po těkavé organické sloučeniny a benzen ve sprejích a svíčkách. Naše domácnosti mohou obsahovat znečišťující látky ve vzduchu. Čističky vzduchu Dyson je automaticky detekují a odstraňují.

A rossz levegőminőség nem csupán kültéri probléma.

Detekují a informují, automaticky

Čtyři senzory, včetně polovodičového senzoru na formaldehyd, spolupracují s naším jedinečným algoritmem pro přesnou diagnostiku, zobrazení a reakci na kvalitu vzduchu.

Internal sensing technology and LCD screen showing formaldehyde detected

Zachytí a zničí nečistoty pokročilou filtrací HEPA

Kombinovaný HEPA + karbonový filtr zachytává plyny5 a 99,97 % částic již od velikosti 0,3 mikronu2. Náš katalytický filtr nepřetržitě likviduje formaldehyd 1.

Graphic of Dyson filtration system

Ničí formaldehyd v miliardách katalytických tunelů¹

Jedinečný katalytický filtr společnosti Dyson nepřetržitě zachycuje a přeměňuje formaldehyd na vodu a CO2. A sám se regeneruje, takže není třeba jej nikdy vyměňovat.

Close up graphic of catalytic tunnel

Plně utěsněná dle standardu HEPA H13

Aby se zabránilo úniku znečišťujících látek zpět do vzduchu, není to jen filtr, který je utěsněn dle standardu HEPA H13, ale celý přístroj4. Takže co se dostane dovnitř, uvnitř také zůstane.

Graphic showing fully sealed purifier

Stáhněte si
aplikaci Dyson Link6

Vlastnosti

 • Čistí, aniž by na vás mířil silný proud vzduchu.

  Čistí, aniž by na vás mířil silný proud vzduchu.

  Proud vzduchu je odváděn zadní částí spotřebiče, čímž je zachováno účinné čištění.

 • Noční režim

  Noční režim

  Monitoruje a čistí pomocí nejtišších nastavení zároveň se ztlumeným displejem.

 • O 20% tišší

  O 20% tišší

  Akusticky upravena snížením vibrací, o 20 % tišší než model TP02.

 • Snadná výměna filtru

  Snadná výměna filtru

  Katalytický filtr není třeba nikdy vyměňovat. Aplikace Dyson Link⁶ Vás upozorní na potřebu výměny filtrační jednotky skládající se z HEPA+uhlíkového filtru.

Vyberte váš model

Přehled

 • Pročistí celou místnost a ochladí vás.
 • Filtr HEPA 13 zachytí 99,95 % znečišťujících látek o velikosti pouhých 0,1 mikronu a likviduje formaldehyd.3
 • Zachycuje prach, alergeny a viry1 včetně viru SARS-CoV-2/COVID-19.2
 • Připojení k aplikaci MyDyson™.
17 490,00 Kč

Často kladené otázky

Kombinovaný filtr je třeba měnit přibližně každých 12 měsíců při používání čističky vzduchu 12 hodinách denně.

Ano, na filtr čističky vzduchu Dyson se vztahuje záruka na původní vady materiálu a zpracování. Na filtrační jednotku, kterou je nutné vyměnit z důvodu uplynutí její životnosti, se záruka nevztahuje.

Pokud vás znepokojuje jas LCD displeje vašeho spotřebiče, zvažte zapnutí nočního režimu pomocí dálkového ovladače nebo aplikace Dyson Link. Během nočního režimu indikuje malá ikona měsíce, že je čistička vzduchu zapnutá, ale hlavní displej se po 10 sekundách vypne, aby nedocházelo k rušení spánku.

Pokud je zapnutý automatický režim, na LCD displeji bude svítit 'AUTO'. Když váš spotřebič čistí vzduch, slovo 'AUTO' bude svítit bíle. Když je vzduch v místnosti vyčištěn, změní barvu na zelenou a vaše čistička vzduchu zůstane nečinná, dokud se nezvýší hladina znečišťujících látek.

Automatický režim vaší čističky vzduchu je navržen tak, aby řídil kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti, aniž byste museli spotřebič obsluhovat – takže je zapnutý pouze tehdy, když je to potřeba. Pokud vy nebo někdo ve vaší domácnosti trpí alergiemi nebo respiračními chorobami, doporučujeme používat zejména automatický režim.

Vaše čistička vzduchu je navržena tak, aby čistila jednotlivé pokoje, takže byste ji měli používat tam, kde trávíte doma většinu času. Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že je na všech stranách alespoň několik desítek centimetrů volného prostoru, aby vzduch mohl účinně cirkulovat.

Vaše čistička vzduchu pracuje nejúčinněji v uzavřeném prostředí – otevřením oken se může do vzduchu ve vaší domácnosti dostat více znečišťujících látek, což znamená, že bude pracovat déle.

Zvýšení průtoku vzduchu vytvoří osvěžující efekt pomocí proudu vyčištěného vzduchu, takže může být užitečné změnit nastavení rychlosti ventilátoru podle změny teploty. Pro osobní osvěžování v létě doporučujeme nastavení 4-10. V chladnějších obdobích zvolte rozptýlený režim. Čistička vzduchu distribuuje vzduch přes zadní část, aby se zabránilo nechtěnému průvanu.

1 Kompletní testování spotřebiče třetí stranou na základě kumulativního testování čisté hmotnosti formaldehydu podle normy GB/T 18801-2018 kontinuálním vstřikováním, dokud není dosaženo nejvyšší koncentrace formaldehydu dle CADR. Míra zachycení plynů se může lišit.
2 Testováno na účinnost filtrace pro částice o velikosti 0,1 mikronů (EN1822, ISO29463)
3 Při maximálním nastavení. Testováno na distribuci vzduchu, čištění v místnosti 81 m³.
4 Zatížení částicemi za použití oleje DEHS specifikovaného normou EN1822 v komoře podle specifikace ASTM F3150. Testováno při nejvyšší rychlosti v laboratořích IBR US na celkovou účinnost spotřebiče nad 99,95 %.
5 Míra zachycení plynů se může lišit.
6 Vyžaduje zařízení pro spuštění aplikace, Wi-Fi nebo mobilní data, podporu Bluetooth 4.0 a iOS verzi 10 nebo Android verzi 5 (nebo vyšší). Na službu se mohou vztahovat standardní sazby za data a posílání zpráv.
7 Kompatibilní hlasové služby naleznete v aplikaci Dyson Link.
8 Testováno na částice přenášené chřipkou A (virus H1N1). Po 60 minutách v komoře, při maximální rychlosti ventilátoru byl vzduchem přenášený virus snížen o 99 %. Míra zachycení se může lišit.