Přeskočte navigaci

Podpora pro vaši čističku vzduchu Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Najdete zde užitečné tipy a rady, videa s návody k použití, uživatelskou příručku a další informace.

Nastavení vašeho přístroje

Videonávod sestavení vaší čističky vzduchu.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde purifier and filters

Připojování vaší čističky vzduchu

Pro připojení čističky vzduchu k aplikaci Dyson Link postupujte podle následujících kroků.

 • Mobilní telefon s aplikací na obrazovce

  Krok 1


  Stáhněte si aplikaci Dyson Link do svého mobilního zařízení, otevřete ji a v nabídce vyberte možnost "Přidat přístroj".

 • Mobilní telefon držen u čističky vzduchu

  Krok 2


  Podržte vaše mobilní zařízení vedle LCD displeje čističky vzduchu. To spotřebiči umožní detekovat vaše mobilní zařízení.

 • Stiskněte pohotovostní tlačítko

  Krok 3


  Stisknutím pohotovostního tlačítka čističky vzduchu aktivujte proces párování. Poté podle pokynů na obrazovce připojení dokončete.

Získejte ještě více s mobilní aplikací Dyson Link

Aplikace Dyson Link umožňuje ovládat čističku vzduchu, ať jste kdekoli. Můžete ji zapnout nebo vypnout, upravit nastavení, měnit režimy nebo zkontrolovat kvalitu vzduchu, a to i vzdáleně. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci a získejte další funkce a nejnovější aktualizace.

Dyson Link app rated 4.2 out of 5 (average as of May 2020)

Návod k použití

Stáhněte si návod k použití vašeho Dyson Purifier Cool Formaldehyde.

Návod k použití

7.8MB

Jak používat vaši čističku vzduchu

Vysvětlení ikon na LCD displeji

Ikony na LCD displeji ukazují, které znečišťující látky jsou přítomny, a informují o nich v reálném čase. Také vás informují o teplotě, vlhkosti a zbývající životnosti filtru.

 • Index kvality vnitřního ovzduší

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)


  Zobrazuje kvalitu vzduchu za posledních 12 sekund nebo za posledních 24 hodin.

 • Pevné částice PM2,5 zobrazené na displeji

  Pevné částice PM2,5


  Zobrazuje mikroskopické částice menší než 2,5 mikronu, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • Pevné částice PM10 zobrazené na displeji

  Pevné částice PM10


  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecí srsti.

 • Formaldehyd zobrazený na displeji

  Formaldehyd (HCHO)


  Zobrazuje částice formaldehydu, těkavého plynu, který se může po léta uvolňovat z podlahových krytin a nábytku v domácnosti.

 • Těkavé organické sloučeniny zobrazené na displeji

  Těkavé organické sloučeniny (VOC)


  Zobrazuje plyny uvolňované z nejrůznějších zdrojů, jako jsou aerosolové spreje a osvěžovače vzduchu. Patří mezi ně benzen, výpary uvolňované při vaření a další pachy.

 • Oxid dusičitý zobrazený na displeji

  Oxid dusičitý (NO2)


  Zobrazuje oxidační plyny, jako NO2, uvolňované při spalování. Zahrnuje cigaretový kouř, emise z automobilů, svíčky a plynové sporáky.

 • Životnost filtru zobrazená na displeji

  Životnost filtru


  Ukazuje, jaká je zbývající životnost kombinovaného HEPA + karbonového filtru. Takže budete vědět, kdy je třeba jej vyměnit.

Vysvětlení úrovní znečišťujících látek

Pokud určitá znečišťující látka způsobí pokles kvality ovzduší, objeví se na LCD displeji příslušná ikona. V tomto případě, PM10. Barevný pruh na levé straně obrazovky ukazuje, jaké množství znečišťující látky je přítomno, a bude se průběžně aktualizovat, jak je vzduch čištěn.

 • Dobrá úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Dobrá úroveň


  Když je zvýrazněna žlutá část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje střední úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi dobrá

  Velmi dobrá


  Když je zvýrazněna zelená část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje velmi nízkou úroveň dané znečišťující látky.

 • Špatná úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Špatná úroveň


  Když je zvýrazněna oranžová část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje vysokou úroveň dané znečišťující látky.

 • Velmi špatná úroveň znečišťující látky zobrazená na displeji

  Velmi špatná úroveň


  Když je zvýrazněna červená část barevného pruhu, váš spotřebič zjišťuje velmi vysokou úroveň dané znečišťující látky.

Použití dálkového ovládání

 • Video - jak aktivovat automatický režim

  Aktivace automatického režimu


  Vyberte automatický režim a senzory budou inteligentně upravovat nastavení podle kvality vzduchu.

 • Video - jak nastavit úhel oscilace

  Oscilace a průtok vzduchu


  Podívejte se na náš video návod, jak nastavit oscilaci, rychlost a směr proudění vzduchu.

 • Video - jak nastavit proudění vzduchu

  Rozptýlený režim


  Rozptýlený vzduch je odváděn zadní částí spotřebiče. Pro čistý vzduch bez průvanu.

 • Video - jak nastavit časovač a noční režim

  Časovač a noční režim


  Nastavte časovač pro vypnutí čističky vzduchu po vybraném časovém úseku nebo použijte noční režim pro nejtišší nastavení a ztlumený displej.

Použití aplikace Dyson Link

 • Nastavení časového plánu v aplikaci

  Nastavte si časový plán


  V aplikaci naleznete údaje o kvalitě ovzduší v reálném čase, ale také historické údaje, ať jste kdekoli. Také si zde můžete nastavit časový 7denní plán provozu čističky vzduchu.

 • Ovládací prvky aplikace

  Bezprostřední ovládání


  Základní ovládací prvky jsou nyní okamžitě přístupné na domovské obrazovce, včetně rychlosti ventilátoru, teploty a napájení.

 • Nápověda k aplikaci

  Pomoc na dosah ruky

  Nejste si jisti, co jsou NO2 nebo VOC? Okamžité odpovědi na otázky týkající se kvality vzduchu najdete v nápovědě naší aplikace.

Údržba vaší čističky vzduchu

Pro zajištění optimálního výkonu čištění vzduchu doporučujeme kombinovaný filtr měnit přibližně každých 12 měsíců. Katalytický filtr není třeba nikdy vyměňovat.

Fitting the filter

Často kladené otázky

Kombinovaný filtr je třeba měnit přibližně každých 12 měsíců při používání čističky vzduchu 12 hodinách denně.

Ano, na filtr čističky vzduchu Dyson se vztahuje záruka na původní vady materiálu a zpracování. Na filtrační jednotku, kterou je nutné vyměnit z důvodu uplynutí její životnosti, se záruka nevztahuje.

Pokud vás znepokojuje jas LCD displeje vašeho spotřebiče, zvažte zapnutí nočního režimu pomocí dálkového ovladače nebo aplikace Dyson Link. Během nočního režimu indikuje malá ikona měsíce, že je čistička vzduchu zapnutá, ale hlavní displej se po 10 sekundách vypne, aby nedocházelo k rušení spánku.

Pokud je zapnutý automatický režim, na LCD displeji bude svítit 'AUTO'. Když váš spotřebič čistí vzduch, slovo 'AUTO' bude svítit bíle. Když je vzduch v místnosti vyčištěn, změní barvu na zelenou a vaše čistička vzduchu zůstane nečinná, dokud se nezvýší hladina znečišťujících látek.

Automatický režim vaší čističky vzduchu je navržen tak, aby řídil kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti, aniž byste museli spotřebič obsluhovat – takže je zapnutý pouze tehdy, když je to potřeba. Pokud vy nebo někdo ve vaší domácnosti trpí alergiemi nebo respiračními chorobami, doporučujeme používat zejména automatický režim.

Vaše čistička vzduchu je navržena tak, aby čistila jednotlivé pokoje, takže byste ji měli používat tam, kde trávíte doma většinu času. Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že je na všech stranách alespoň několik desítek centimetrů volného prostoru, aby vzduch mohl účinně cirkulovat.

Vaše čistička vzduchu pracuje nejúčinněji v uzavřeném prostředí – otevřením oken se může do vzduchu ve vaší domácnosti dostat více znečišťujících látek, což znamená, že bude pracovat déle.

Zvýšení průtoku vzduchu vytvoří osvěžující efekt pomocí proudu vyčištěného vzduchu, takže může být užitečné změnit nastavení rychlosti ventilátoru podle změny teploty. Pro osobní osvěžování v létě doporučujeme nastavení 4-10. V chladnějších obdobích zvolte rozptýlený režim. Čistička vzduchu distribuuje vzduch přes zadní část, aby se zabránilo nechtěnému průvanu.