Skip navigation

Jak vaši čističku vzduchu Dyson Pure Cool™
využít na maximum

Podívejte se na úvodní příručku a nastavte vaši čističku vzduchu.

Videoukázka sestavení vaší čističky vzduchu.

Nastavení vašeho přístroje

Stáhněte si aplikaci Dyson Link

Používání vašeho přístroje

 • Hlášení o kvalitě vzduchu v reálném čase

  Hlášení o kvalitě vzduchu v reálném čase

  Čistička vzduchu Dyson Pure Cool™ detekuje a hlásí škodlivé znečišťující látky přítomné ve vzduchu a zprávy o kvalitě vzduchu v reálném čase zobrazuje na LCD obrazovce.

 • LCD displej

  LCD displej

  Zabudovaná LCD obrazovka v reálném čase ukazuje plyny a částice, které se nachází v místnosti.¹

 • Videoukázka nastavení rychlosti proudění vzduchu

  Nastavení rychlosti proudění vzduchu

  Přístroj monitoruje kvalitu vzduchu a příslušným způsobem reaguje.

 • Video nastavení úhlu oscilace

  Nastavení úhlu oscilace

  Nastavte úhel oscilace vaší čističky vzduchu - od 45° do 350°.

 • Videoukázka režimu spánku

  Noční režim/časovač režimu spánku

  Nastavte noční režim pro čištění vzduchu pomocí nejtiššího nastavení přístroje se ztlumeným jasem obrazovky. Nastavte časovač režimu spánku, který vaše čistička vzduchu vypne za jednu až osm hodin.

 • Videoukázka životnosti filtru

  Monitoring životnosti filtru a údržba

  Vaše čistička vzduchu vás prostřednictvím obrazovky nebo aplikace upozorní, když jeden z vašich filtrů potřebuje vyměnit. Jednoduše vyměňte starý filtr za nový.²

Zprávy o aktuální kvalitě vzduchu na LCD displeji.

Zabudovaný LCD displej v reálném čase ukazuje plyny a částice, které se nachází v místnosti.¹

 • Diagram indexu kvality vnitřního ovzduší

  Index kvality vnitřního ovzduší (AQI)

  Ukazuje současnou kvalitu vnitřního ovzduší.

 • Diagram úrovní výskytu pylu

  Částice PM10

  Zobrazuje částice menší než 10 mikronů, včetně pylu, prachu a zvířecích alergenů.

 • Diagram mikroskopických částeček prachu

  Částice PM2,5

  Měří částice menší než 2,5 mikronů, včetně kouře, bakterií a alergenů.

 • Diagram výfukových zplodin

  Oxid dusičitý (NO2)

  Potencionálně škodlivé plyny uvolňované spalováním. Obsažen v cigaretovém kouři, kouři ze svíček a plynech plynových vařičů.

 • Diagram Erlenmeyerovy baňky

  Těkavé organické sloučeniny

  Plyny uvolňované z celé řady zdrojů, např. aerosolových rozprašovačů a osvěžovačů vzduchu. Patří k nim formaldehyd a benzen nebo výpary a zápachy v domácnostech.

 • Diagram filtrů

  Životnost filtru

  Ukazuje zbývající dobu životnosti HEPA filtrů a filtrů s aktivním uhlím, takže víte, který z nich a kdy vyměnit.

Index kvality ovzduší Dyson

V rámci vývoje čističky vzduchu Dyson Pure Cool™ zhodnotil Dyson četné mezinárodní úrovně kvality ovzduší. Na tomto výzkumu jsou založeny úrovně indexu kvality ovzduší Dyson (AQI), které jsou měřeny v mikrogramech na krychlové stopy. V případě těkavých organických sloučenin a NO2 (a dalších oxidujících plynů) provedl Dyson za účelem kalibrace indexu kvality ovzduší pro skutečná znečištění pozorovaná v domácnostech výzkum jak v laboratořích, tak ve skutečných domácnostech. Shromážděná data byla použita ke kalibraci úrovní indexu kvality ovzduší Dyson, které čističce vzduchu Dyson Pure Cool™ umožňují na tyto sloučeniny a NO2 (a na další oxidující plyny) odpovídajícím způsobem reagovat.

 • Diagram špatné úrovně

  Špatná

  Váš přístroj zjistil vysokou úroveň potenciálně škodlivých mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit střední až vysokou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram velmi špatné úrovně

  Velmi špatná

  Váš přístroj zjistil vysokou úroveň potenciálně škodlivých mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit vysokou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram dobré úrovně

  Dobrá

  Váš přístroj zjistil středně vysokou úroveň mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin. Doporučujeme nastavit nízkou rychlost čističky nebo automatický režim.

 • Diagram velmi dobré úrovně

  Velmi dobrá

  Váš přístroj zjistil velmi nízkou úroveň mikroskopických částic a těkavých organických sloučenin.

Návod k použití

Stáhněte si návod k použití vašeho Dyson Pure Hot+Cool™.

2,1 MB

¹ PM 2.5, PM 10, těkavé organické sloučeniny, oxid dusičitý.
² Při používání po dobu 12 hodin denně. Životnost filtru se bude lišit podle úrovně znečištění.

Kontaktovat nás je jednoduché