Výpočty Dyson Airblade™

Ve společnosti Dyson vyrábíme funkční zařízení, a jelikož chceme našim zákazníkům pomoci pochopit, jak fungují, u všech našich tvrzení uvádíme transparentní informace.

Někteří naši konkurenti se bohužel nechovají stejně. Často používají zavádějící tvrzení, což může být matoucí.

Níže je vysvětleno, jakým způsobem vypočítáváme podklady pro naše tvrzení. Chcete-li získat více informací, kontaktujte nás prosím na 0080077755777.

Úspora nákladů

Ve společnosti Dyson používáme v našich výpočtech následující údaje:

Počet papírových ručníků na jedno použití = 2

Údaje vycházejí z našeho interního výzkumu. Víme, že lidé mohou často k osušení rukou použít více než 2 papírové ručníky, ale snažíme se odhadovat náklady co nejzdrženlivěji.

Cena papírového ručníku = €0.01

Použití toalety za den = 200

Údaje vycházejí z našeho interního výzkumu. Použili jsme náklady na papírové ručníky z pěti nejvyužívanějších zdrojů a vypočítali jsme průměrné náklady ve všech regionech.

Počet dní, kdy je toaleta používána = 365 dní

Předpokládáme celý rok.

Cena elektřiny za kWh = €0.10

Údaje vycházejí z našeho interního výzkumu. Použili jsme náklady na elektřinu z pěti různých zdrojů a vypočítali jsme průměrné náklady ve všech regionech.

Příkon = podle údajů výrobce

Pohotovostní režim = podle údajů výrobce nebo podle testů společnosti Dyson.

Doba sušení vychází z Protokolu P335 Národního hygienického ústavu (NSF P335).

Roční dopad emisí uhlíku je vypočítán na základě 200 použití za den, 365 dní v roce.

Pozor: většina výrobců osoušečů rukou nedodržuje NSF P335 a může tak udávat nesprávnou dobu sušení. NSF je nezávislý odborník v oblasti hygieny. Chcete-li přesnou dobu sušení, trvejte na výsledcích testu NSF P335.

Jak vypočítáme provozní náklady na papírové ručníky?

Roční provozní náklady na papírové ručníky se určí takto =
Průměrný počet papírových ručníků používaných k osušení rukou x průměrné náklady na papírové ručníky x předpokládaný počet použití za den x předpokládaný počet dnů, kdy je toaleta používána.

Jak vypočítáme provozní náklady osoušeče rukou Dyson Airblade™ a dalších osoušečů?

Tento výpočet probíhá ve dvou krocích.

Krok 1: Provozní náklady při používání (bez pohotovostního režimu)

Doba sušení osoušeče rukou (v hodinách) x jmenovitý příkon osoušeče rukou (kW) x předpokládaný počet použití za den x předpokládaný počet dní, kdy je toaleta používána x cena elektřiny za kWh.

Krok 2: Provozní náklady při používání (s pohotovostním režimem)

Výsledek kroku 1 +

((Cena elektřiny za kWh * počet hodin v roce) – (odhadovaný počet použití za den (100/200/400) * doba sušení osoušeče rukou (v hodinách)) * výkon pohotovostního režimu (kW)

= Roční provozní náklady