Výpočty

Výpočty společnosti Dyson

Společnost Dyson vyvíjí zařízení, které funguje náležitým způsobem, a abychom našim zákazníkům pomohli pochopit princip jeho fungování, udržujeme transparentnost všech našich prohlášení.

Bohužel ne všichni naši konkurenti tento přístup dodržují. Často vydávají chybná prohlášení, která mohou být zavádějící.

Níže je uveden příklad výpočtu ukazatelů deklarovaných naší společností. Pro více informací kontaktujte naši společnost na tel. čísle 00800 777 55 777

Úspora výdajů

Při provádění výpočtů se ve společnosti Dyson používají následující hodnoty:

Počet spotřebovaných papírových ručníků v každém případě použití = 2

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu. Uvědomujeme si, že lidé mohou při osušování často použít více než 2 papírové ručníky, ale snažíme se náklady odhadovat co nejopatrněji.

Cena papírové ručníku = € 0,01

Tyto informace jsou založeny na výsledcích interního výzkumu naší společnosti. Shromažďovali jsme informace o ceně papírových ručníků z různých zdrojů a vypočítali průměrnou hodnotu pro každý region.

Denní používání toalety = 200

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu využití umývárny průměrné velikosti. Pro menší umývárny s menším vytížením používáme číselnou hodnotu 100 a pro umývárny s vysokým vytížením, jako jsou umývárny na čerpacích stanicích či letištích, používáme číselnou hodnotu 400.

Počet dnů, kdy je umývárna používána = 365 dní.

Předpokládáme celý rok.

Cena elektřiny za kWh = € 0,10

Tyto informace jsou založeny na výsledcích interního výzkumu naší společnosti. Shromažďovali jsme informace o ceně elektrické energie z různých zdrojů a vypočítali průměrnou hodnotu pro každý region.

Příkon = podle informací výrobce nebo výsledků testů společnosti Dyson.

Příkon pohotovostního režimu = uvedený výrobcem nebo otestovaný společností Dyson.

Doba sušení je stanovena pomocí zkušební metody 769 společnosti Dyson, vyvinuté na základě Protokolu P335 Národního fondu ochrany zdraví (NSF P335).

Pozor: většina výrobců sušičů rukou nedodržuje normy a je možné, že poskytují nesprávné informace o době sušení. NSF je nezávislá společnost specializující se na hygienu. Pokud potřebujete informace o délce hygienického sušení, vyžádejte si výsledky zkoušek NSF P335.

Jak vypočítáme provozní náklady na papírové ručníky?

Odhadované roční náklady na papírové ručníky =
Průměrný počet papírových ručníků použitých k sušení rukou x průměrné náklady na papírové ručníky x odhadovaný počet použití za den x odhadovaný počet dní používání toalety.

Jak vypočítáme provozní náklady na osoušeč rukou Dyson Airblade™ a jiné osoušeče rukou?

Tento výpočet se skládá ze 2 kroků.

1. krok: Provozní náklady při používání (bez pohtovostního režimu)

Čas dodávky energie potřebný pro osušení rukou (h) x jmenovitý výkon osoušeče rukou (kW) x odhadovaný počet použití za den x odhadovaný počet dní používání toalety x cena za 1 kWh elektrické energie.

2. krok: Provozní náklady při používání (s pohotovostním režimem)

Výsledek kroku 1 +

Cena za 1 kWh elektrické energie * (počet hodin za rok - odhadovaný počet použití za den * čas dodávky energie potřebný pro osušení rukou (h) * odhadovaný počet dní používání toalety) * pohotovostní výkon (kW)

= Roční provozní výdaje

;