Výpočty

Výpočty

Společnost Dyson navrhuje správně fungující stroje a pomáhá zákazníkům pochopit, jak fungují. Poskytujeme transparentní informace o všech našich tvrzeních.

Někteří z našich konkurentů se bohužel nechovají stejně. Často uvádí zavádějící tvrzení, která mohou být matoucí.

Níže je uvedeno vysvětlení, jak jsou jednotlivé výpočty prováděny. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás na telefonním čísle 800 320 155.

Úspory nákladů:

Společnost Dyson ve svých výpočtech používá následující údaje:

Počet papírových utěrek/ručníků na jedno osušení = 2

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu. Uvědomujeme si, že lidé mohou při osušování často použít více než 2 papírové ručníky, ale snažíme se náklady odhadovat co nejopatrněji.

Cena papírové utěrky/ručníku = € 0,01

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu. Vzali jsme náklady na papírové utěrky/ručníky z pěti nejoblíbenějších zdrojů a vypočítali průměrnou cenu ve všech oblastech.

Počet použití umývárny za den = 200

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu využití umývárny průměrné velikosti. Pro menší umývárny s menším vytížením používáme číselnou hodnotu 100 a pro umývárny s vysokým vytížením, jako jsou umývárny na čerpacích stanicích či letištích, používáme číselnou hodnotu 400.

Počet dnů, kdy je umývárna používána = 365 dní.

Předpokládáme celý rok.

Cena elektřiny za kWh = € 0,10

Tato informace vychází z našeho interního výzkumu. Vzali jsme náklady na elektřinu z pěti různých zdrojů a vypočítali průměrnou cenu ve všech oblastech.

Příkon = uvedený výrobcem

Příkon pohotovostního režimu = uvedený výrobcem nebo otestovaný společností Dyson.

Doba sušení vychází z testování založeného na protokolu organizace National Sanitation Foundation (NSF) P335.

Pozor: Většina výrobců osoušečů rukou se neřídí protokolem NSF P335, takže mohou uvádět nesprávnou dobu sušení. Organizace NSF je nezávislý odborný orgán v oblasti hygieny. Pokud požadujete přesnou dobu sušení, trvejte na výsledcích zkoušek podle protokolu NSF P335.

Jak počítáme provozní náklady na papírové utěrky/ručníky?

Přibližné roční provozní náklady na papírové utěrky/ručníky =
Průměrný počet papírových utěrek/ručníků použitých k osušení rukou x průměrná cena za papírovou utěrku/ručník x předpokládaný počet použití za den x předpokládaný počet dnů, kdy je umývárna používána.

Jak počítáme provozní náklady na použití osoušeče rukou Airblade™ společnosti Dyson a jiných osoušečů rukou?

Výpočet zahrnuje dva kroky.

Krok 1: Provozní náklady při použití (bez pohotovostního režimu)

doba sušení osoušeče rukou (v hodinách) x jmenovitý příkon osoušeče rukou (kW) x předpokládaný počet použití za den x předpokládaný počet dnů, kdy je umývárna používána x cena elektřiny za kWh.

Krok 2: Provozní náklady při použití (s pohotovostním režimem)

Výsledek kroku 1 +

((cena elektřiny za kWh * počet hodin v roce) – (předpokládaný počet použití za den (100/200/400) * doba sušení osoušeče rukou (v hodinách))) * příkon pohotovostního režimu (kW).

= roční provozní náklady

Dopad na životní prostředí:

Společnost Dyson definuje dopad na životní prostředí na základě výpočtu množství oxidu uhličitého (g), které osoušeče rukou produkují.

Údaje, které používáme, jsou založeny na nedávném výzkumu přední massachusettské výzkumné univerzity. Při výzkumu byla použita vědecká metoda známá jako „posuzování životního cyklu“ (LCA) pro měření celkového dopadu na životní prostředí u sedmi způsobů osoušení rukou, včetně bavlněných ručníků, utěrek/ručníků z běžného a recyklovaného papíru a osoušečů rukou – jak tradičních, tak horkovzdušných a vysokorychlostních. Výzkumníci vzali v úvahu všechny fáze životního cyklu od výroby až do konce životnosti a vypočítali výsledky na základě dopadu těchto systémů na emise CO2, kvalitu ekosystému, využití půdy a vody, lidské zdraví a náročnost zdrojů. Stále více společností včetně společností Apple, Walmart a Google provádí analýzu životního cyklu svých produktů.

Analýza představuje velký krok vpřed při posuzování životního cyklu a může pomoci dalším podnikům v boji s nepřesnými „ekologickými“ tvrzení. Analýza umožňuje srovnat dopad každodenních produktů na životní prostředí a pomáhá odpovídat na otázky jako „papír nebo plast?“.

Analýza LCA je aktuálně jednou z nejdůkladnějších analýz svého druhu a jde nad rámec všech stávajících mezinárodních norem s ohledem na stávající a hypotetické varianty vývoje, které by mohly mít vliv na životní prostředí. Jde o první krok k vývoji univerzálního standardu pro porovnání ekologického dopadu produktů a také způsob, jak pomáhat spotřebitelům interpretovat rostoucí množství tvrzení o „ekologičnosti“ výrobků.

Studie byla provedena v souladu s normami ISO 14040 a 14044 a využívá všech dostupných údajů z aktuálních a relevantních výzkumů LCA pro výrobce papírových utěrek/ručníků, osoušečů rukou a rolovacích ručníků, aby byla zajištěna nestrannost a přesnost odborně posuzovaného výzkumu.

;