Dyson Pure Hot+Cool™

Pouze čističky vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson čistí vzduch a ohřívají celou místnost.

Free delivery

Doprava zdarma

2 year guarantee

Záruka 2 roky

Aby bylo možné současně čistit vzduch v celé místnosti a vyhřívat ji, jde čistička vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson Pure Hot + Cool™ až nad standardní testy tím, že automaticky monitoruje znečištění, zachytává ultra jemné znečišťující látky a vyčištěný a ohřátý vzduch distribuuje pomocí technologie Air Multiplier™.

Znečištění ovzduší není jen problém venku. Je to také problém uvnitř.

   

Čistička vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson monitoruje a zachytává znečišťující látky a distribuuje vyčištěný vzduch.

Detekuje znečišťující částice a plyny a informuje o nich v reálném čase.

Čistička vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson se třemi inteligentními senzory detekuje automaticky vzdušné částice a plyny.

 

 

Informace o aktuální kvalitě vzduchu a teplotě na LCD displeji.

Vestavěný LCD displej přístroje zobrazuje teplotu v místnosti a úroveň škodlivých částic a plynů které detekoval.

Úroveň PM10

Úroveň PM2.5

Úroveň NO2

 

Množství těkavých organických látek (VOC)

Teplota

Životnost filtru

Zachytává znečišťující látky, které nevidíte.

Čistička vzduchu používá dva samostatné filtry. Pracují společně na zachytávání
ultra jemných částic a plynů ze vzduchu, který dýcháte.
 

Distribuuje vyčištěný vzduch do všech koutů místnosti.

Čistička vzduchu poskytuje přes 290 litrů vyčištěného vzduchu za sekundu a s pomocí oscilací až o 350˚ uvádí do pohybu vzduch v místnosti, aby vás ohříval nebo osvěžoval - kdekoli v místnosti.

 

Podívejte se, jak vám může čistička vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson pomoci.

Mohli byste použít tři spotřebiče pro tři různé úlohy

nebo stačí jeden.

Automatický režim. Čistička automaticky odstraňuje znečišťující látky a udržuje požadovanou teplotu.

 

Rozptýlený režim

Vyčištěný vzduch je odváděn zadní výstupní štěrbinou, aby vás neobtěžoval nepříjemným průvanem.

Noční režim

Monitoruje a čistí vzduch s pomocí nejtiššího nastavení se ztlumeným displejem.

 

Monitorujte a ovládejte svou čističku vzduchu, ať jste kdekoli.

Aplikace Dyson Link umožňuje ovládat vaši čističku vzduchu – z domu nebo na dálku. Poskytuje vám informace v reálném čase o kvalitě vnitřního i venkovního vzduchu, teplotě, vlhkosti a životnosti filtru.

Čistička vzduchu s teplovzdušným ventilátorem Dyson detekuje a zachytává znečišťující látky a následně distribuuje vyčištěný vzduch.

Snadná údržba filtru

Vestavěné indikátory vám připomenou, bude-li třeba vyměnit některý filtr. Je to rychlé a snadné, a budete mít jistotu, že vždy dýcháte vyčištěný vzduch.

;